Dla firm
Dla inwestorów
Szukaj inwestora
Wyświetl aktualną listę inwestorów
Szukaj firmy
O PROJEKCIE

 

 

NAJWAŻNIEJSZY JEST DOBRY POMYSŁ !!!!!!

 

„Inwestuj w innowacje!" jest ogólnopolskim przedsięwzięciem realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Co jest celem projektu?

Głównym celem projektu jest tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację nowatorskich przedsięwzięć. Realizowany projekt ma na celu kształtowanie gotowości inwestycyjnej, czyli przygotowanie przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, a także uświadomienie im i pokazanie możliwości, jakie daje pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnej działalności. Szkolenia i seminaria organizowane w ramach projektu spowodują zwiększenie świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez inwestorów kapitałowych.

W jaki sposób wyłaniane są firmy, które chcą wziąć udział w programie i jakie warunki muszą spełniać?

Do uczestnictwa w projekcie zgłaszają się przedsiębiorcy dowiadując się o ofercie Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park oraz projektach realizowanych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Ciekawych i nowatorskich rozwiązań biznesowych z różnych dziedzin życia gospodarczego wyszukuje także zespół projektu "Inwestuj w innowacje".

W projekcie mogą brać udział innowacyjne firmy mające ciekawy pomysł na biznes, niezależnie od branży, lokalizacji geograficznej oraz fazy rozwoju przedsięwzięcia. Staramy się dobierać firmy z wielu branż oraz w różnych fazach rozwoju, aby różni inwestorzy mogli znaleźć coś ciekawego dla siebie. Najważniejszy jest dobry pomysł.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na szklenia z zakresie autoprezentacji i promocji. Czy DARR S.A. pomaga również przedsiębiorcą w dopracowaniu projektów pod kątem biznesowym?

W organizowanych w ramach projektu szkoleniach przedsiębiorcy mogą uzyskać teoretyczną wiedzę z zakresu współpracy z inwestorem typu Venture Capital czy poznać zasady funkcjonowania i debiutu spółek na alternatywnym rynku obrotu giełdowego - Newconnect. Oprócz szkoleń z zakresu rynku kapitałowego przedsiębiorcy uczestniczą w praktycznych warsztatach z zakresu prezentacji i wystąpień publicznych. Poznają tajniki budowy swojego wizerunku, dowiadują się jak nawiązać relację z mediami, w jaki sposób należy prezentować własną firmę oraz zachęcić kontrahentów do współpracy a inwestorów do wejścia kapitałowego.

Jeśli przedsiębiorca czy pomysłodawca potrzebuje pomocy w dopracowaniu projektu biznesowego, dokonania pewnych analiz oraz wyszukania partnerów biznesowych w kraju, czy zagranicą to oczywiście istnieje taka możliwość. Wyspecjalizowane zespoły DARR S.A. oferują szeroką gamę usług wspierających przedsiębiorczość.

Podobno najważniejszy jest dobry pomysł na biznes, ale sam pomysł przecież nie wystarczy. Czym się kierują inwestorzy przy wyborze konkretnego projektu? Na co zwracają szczególną uwagę?

Nie jest tajemnicą, że jednym z najważniejszych determinantów podjęcia decyzji o inwestycji kapitałowej jest ponadprzeciętna stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału, którą inwestorzy określają na poziomie 30% rocznie. Ponadto inwestorzy biorą pod uwagę doświadczenie zawodowe kadry zarządzającej projektem, ich zaangażowanie oraz skoncentrowanie na sukces przedsięwzięcia. Niebanalna kwestią w ocenie projektu biznesowego jest rynek oraz model biznesowy. Inwestorzy wyszukują inicjatyw biznesowych w wysokowzrostowych obszarach działalności oraz modeli biznesowych na tyle unikalnych i specyficznych, aby istniała możliwość uzyskania wysokiego poziomu wzrostu sprzedaży w perspektywie średnioterminowej 3-7 lat.

Czy może Pan podać przykłady biznesów, które zostały zrealizowane właśnie przez uczestnictwo w programie i odniosły sukces?

Pod koniec trzeciego roku realizacji projektu Inwestuj w innowacje wskaźnik przedsięwzięć, którym udało się pozytywnie zakończyć proces negocjacji z inwestorem, a tym samym pozyskały zewnętrzne finansowanie swojej działalności wynosi 14. Spośród tej grupy są firmy reprezentujące branże nowych technologii mobilnych, internetowych, medycyny, firm produkcyjnych i usługowych.

W dotychczasowej realizacji projektu zorganizowaliśmy 6 konferencji, podczas których prezentowane były firmy poszukujące zewnętrznego finansowania, przede wszystkim profil ich działalności, oferta, cele rozwojowe oraz oczekiwania w stosunku do potencjalnych inwestorów. Konferencje zorganizowane w sali notowań NewConnect, cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów oraz przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw. Wśród uczestników projektu były podmioty, które ścieżkę swojego rozwoju obrały poprzez debiut na alternatywnym rynku obrotu giełdowego - NewConnect m.in. Dent-a-Medical, Ibiza Ice Cafe, Call 2 Action, Euro-Centrum, Kompleks, Internet Works, Internet Union Natomiast firmy - Fundusz Hipoteczny Dom, Time Solutions, True Solutions, Hawira, Ultrastar, 7Orders, Guardier - pozyskały inwestora typu Venture Capital.

Proszę wymienić i krótko scharakteryzować najciekawszy, Pana zdaniem, projekt sfinansowany do tej pory za pośrednictwem programu „Inwestuj w Innowacje".

Jednym z najciekawszych projektów, który pozyskał inwestora dzięki uczestnictwiei w projekcie Inwestuj w innowacje jest TimeCamp. Dziś projekt Timecamp realizowany pod szyldem prężnie rozwijającej się firmy Time Solutions zajmuje się tworzeniem oprogramowania pozwalającego efektywnie wykorzystać czas, jaki mamy dostępny. Kapitał zewnętrzny od lidera na rynku IT gwarantuje stabilność i bezpieczny rozwój spółki. Dobrze rozumiemy problem „złodziei czasu", gdyż sami dużo pracujemy na komputerach. Tak też powstała idea rozwiązania TimeCamp - za pomocą przyjaznego systemu informatycznego odzyskujemy utracony czas. Produkty firmy  Time Solutions dostępne są na rynku międzynarodowym. Z opracowanej technologii skorzystało już klika tysięcy użytkowników na całym świecie, co pozwoliło na zbudowanie narzędzia odpowiadającego realnym potrzebom rynku. Dodatkowo elastyczna konstrukcja silnika aplikacji, pozwala na szybkie dostosowanie oprogramowania do indywidualnych wymagań klientów.Co Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje spółkom poszukującym inwestorów kapitałowych poza udziałem w projekcie „Inwestuj w innowacje"?


Aktywność Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. szczególnie widoczna jest w sektorze inwestycji kapitałowych poprzez realizację projektów, które z jednej strony dają możliwość przygotowania przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego kapitału na rozwój innowacyjnej działalności (projekt „Inwestuj w innowacje" - 3.3 PO IG) a z drugiej dają szansę DARR S.A., jako inwestorowi na wejście kapitałowe w nowotworzone przedsiębiorstwo (projekt „T-Park. Kapitał dla innowacji" - 3.1 PO IG).


21 listopada br. rozpoczął się nabór zgłoszeń Innowacyjnych Pomysłów do nowego projektu realizowanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Autorzy najciekawszych pomysłów biznesowych mogą liczyć na wsparcie w wysokości nawet 800 tysięcy złotych! Oferta skierowana jest do osób poszukujących finansowania niezbędnego do komercjalizacji innowacyjnych pomysłów biznesowych. Model wsparcia zakłada utworzenie spółki, której celem będzie komercjalizacja pomysłu. Dofinansowanie będzie udzielane poprzez objęcie udziałów (w formie tzw. wejścia kapitałowego) w utworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółce akcyjnej. DARR S.A. jako inwestor kapitałowy będzie obejmować udziały w pakiecie mniejszościowym (do 50% udziałów bądź akcji).

W perspektywie około 5 - 7 lat, DARR S.A. dokona zbycia posiadanych udziałów lub akcji na rzecz inwestora zewnętrznego albo na rzecz pomysłodawcy - w zależności od zapisów umowy inwestycyjnej. Nowoutworzone spółki będą mogły także skorzystać z infrastruktury T-Parku na preferencyjnych warunkach.

Co ważne, w przeciwieństwie do środków kredytowych czy pożyczkowych, wsparcie otrzymane w ramach projektu jest dofinansowaniem o charakterze bezzwrotnym - nie musi zostać przez beneficjenta zwrócone w określonym terminie. Natomiast w przeciwieństwie do środków o charakterze dotacji - pomysłodawca nie musi uczestniczyć w konkursie i nie jest związany formalnymi wymogami dotyczącymi rodzaju wydatków, na jakie może zostać przeznaczone wsparcie.

W ramach projektu przewidziano również wsparcie merytoryczne - w ramach tzw. preinkubacji uczestnicy skorzystają z profesjonalnych usług doradczych z zakresu sposobu komercjalizowania innowacji, transferu technologii, tworzenia biznesplanów i studiów wykonalności, marketingu, zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, testowania i wprowadzania nowych technologii.


Dokumenty dotyczące naboru można znaleźć na witrynach internetowych DARR S.A: www.darr.pl oraz www.t-park.pl.
 

Partnerzy konferencji
Firmy w projekcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl