Dla firm
Dla inwestorów
Szukaj inwestora
Wyświetl aktualną listę inwestorów
Szukaj firmy
DLA FIRM

Przystąpienie do projektu daje możliwość:


1. prezentacji swojej oferty, profilu działalności w portalu internetowym (www.inwestujwinnowacje.pl);

2. uczestnictwa w szkoleniach i seminariach dotyczących zasad pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, zasadfunkcjonowania i debiutu na alternatywnym rynku GPW – NewConnect; szkolenia i seminaria będą się odbywać w nowym budynku Centrum Badańi Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park;

3. uczestnictwa w konferencjach, podczas których prezentowane będą firmy zainteresowane pozyskaniem kapitału; niezbędnym narzędziem do promocji
firm będą klipy, filmy reklamowe lub prezentacje;w drugim dniu konferencji zaplanowane są bilateralne spotkania zainteresowanych współpracą podmiotów.


Uczestnictwo w projekcie Inwestuj w innowacje nie pociąga za sobą żadnych kosztów zarówno dla firm, jak i inwestorów.

 

Partnerzy konferencji
Firmy w projekcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl